பதிவு செய்யும் போது போட்டோ கொடுக்கவில்லை என்றால் நேரிலோ அல்லது ஸ்கேன் செய்தோ அனுப்பவும்.
நாடார் - ஆண் 5280,  அசைவப்பிள்ளைமார் - ஆண் 7622,  சைவப்பிள்ளை - ஆண் 1870,  இல்லத்து பிள்ளைமார் - ஆண் 981,  ஆசாரியர் - ஆண் 3982,  யாதவர் - ஆண் 3288,  அகமுடையார் - ஆண் 3577,  நாயுடு - ஆண் 5509,  கள்ளர் - ஆண் 2921,  மறவர் - ஆண் 1247,  செட்டியார் - ஆண் 8586,  கிறிஸ்தவர் - ஆண் 1753,  முதலியார் - ஆண் 6297,  PR - ஆண் 1465,  PL - ஆண் 1286,  ரெட்டியார் - ஆண் 1138,  கவுண்டர் - ஆண் 3536,  முஸ்லீம் - ஆண் 565,  கம்மவார் நாயுடு - ஆண் 993,  அருந்ததியர் - ஆண் 375,  நாயர் - ஆண் 172,  மூப்பனார் - ஆண் 806,  மருத்துவர் - ஆண் 788,  வீரசைவம் - ஆண் 618,  வண்ணார் - ஆண் 313,  வன்னியர் - ஆண் 6227,  செளராஷ்டிரா - ஆண் 886,  நாயக்கர் - ஆண் 743,  வேளார் - ஆண் 376,  உடையார் - ஆண் 536,  சாலியர் - ஆண் 14,  மறுமணம் - ஆண் 3963,  
நாடார் - பெண் 3240,  அசைவப்பிள்ளைமார் - பெண் 2269,  சைவப்பிள்ளை - பெண் 462,  இல்லத்து பிள்ளைமார் - பெண் 204,  ஆசாரியர் - பெண் 1682,  யாதவர் - பெண் 2076,  அகமுடையார் - பெண் 997,  நாயுடு - பெண் 1382,  கள்ளர் - பெண் 695,  மறவர் - பெண் 719,  செட்டியார் - பெண் 2489,  கிறிஸ்தவர் - பெண் 1452,  முதலியார் - பெண் 2064,  PR - பெண் 1428,  PL - பெண் 1080,  ரெட்டியார் - பெண் 306,  கவுண்டர் - பெண் 968,  முஸ்லீம் - பெண் 127,  கம்மவார் நாயுடு - பெண் 191,  அருந்ததியர் - பெண் 251,  நாயர் - பெண் 23,  மூப்பனார் - பெண் 449,  மருத்துவர் - பெண் 291,  வீரசைவம் - பெண் 209,  வண்ணார் - பெண் 232,  வன்னியர் - பெண் 4199,  செளராஷ்டிரா - பெண் 41,  நாயக்கர் - பெண் 313,  வேளார் - பெண் 89,  உடையார் - பெண் 210,  சாலியர் - பெண் 3,  மறுமணம் - பெண் 1532,  


தாங்கள் பதிவு செய்யும் போது போட்டோ கொடுக்க வில்லை என்றால் நேரிலோ அல்லது ஸ்கேன் செய்தோ அனுப்பி வைக்கும் படி கேட்டுக் கொள்கிறோம்.


 
   
   
 
பணம் செலுத்தியவர்களுக்கு மட்டும்...
பதிவு எண்
கடவுச்சொல்
   

If you are a new user Click here for
FREE Registration

வெற்றியில் பதிந்தவர்களுக்கு தரும் சேவை...

  தமிழில் வரன்களின் விபரம்
  ஜாதக கட்டங்கள், புகைபடம்
  அனைத்து இனத்தவருக்கும் சேவை
  எந்த விதமான மறைமுக கட்டணமும் இல்லை
  பல்லாயிரக்கணக்கான வரன்கள் உள்ளன
   
   
   
 
 

Copyright 2015 VetriMatrimony - All rights reserved. Powered by Kavin Soft Tech.